I Liljeholmen finns fastigheten Syllen 4, belägen i direkt anslutning till tvärbanan och på gångavstånd från Liljeholmens galleria. Fastigheten är byggd i slutet av 80-talet och genomgår just nu en genomgripande renovering där all teknik i fastigheten uppgraderas tillsammans med entré och trapphus. Detta arbete kommer att skapa en modern kontorsfastighet med hög standard, vilket möjliggör en kraftig ökning av hyresnivån. Dessutom skapar den nya, energieffektiva, tekniken som installeras i fastigheten förutsättningarna för att miljöklassificera byggnaden.