Stora möjligheter vid etablering

Vårt projekt erbjuder många alternativ för etablering, dels innehåller befintliga byggnaden utbildning, kontor, verkstads – och lagerlokaler (4 400 m2) och dels finns inom fastigheten byggrätter(2 000 m2) som ger expansionsmöjligheter alternativt nybyggnad för etablering.

Byggnaden består av två huskroppar med både en- och tvåvåningsplan. P-platser i direkt anslutning till byggnaderna.

Värme/Ventilation: Hela fastigheten värms upp med fjärrvärme och har modernt ventilationssystem med komfortkyla i kontoren.

El och fiberanslutning fastigheten har god elförsörjning och är ansluten med fiber från Gavlenet och Telia.

Projektet

1. Befintlig byggnad: lediga kontor ca 670 m2

2. Till- och nybyggnad:
Detaljplanen tillåter nybyggnad av både kontor samt lager- och verkstadsytor. Förslag, total yta ca 2 000 m2 varav kontor och personalutrymmen ca 500 m2, och lager eller produktion ca 1 500 m2.

Tidplan

Omgående

Fastpartners roll

Fastpartner äger tre fastigheter inom området, Näringen 22:2, Näringen 15:6 och Näringen 10:4. I fastigheten Näringen 15:6 finns följande företag etablerade:

Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Kiwa Inspecta AB, Brödrene Berntsen AS, ISS Facility Services AB, Sector Alarm AB, Thomas Westlund Transport AB.

Kontaktinformation

Fastpartner AB
Fredrik Thorgren
Regionchef
Tel: 026-12 32 84
E-post: [email protected]