Rapporter

23 mars 2001Rapporter

Årsredovisning 2000

Affärside, mål och strategi Fastpartner ska: – äga och förvalta egna fastigheter i expansiva orter – förvalta fastigheterna i rationella och ...

Läs hela

24 mars 2000Rapporter

Årsredovisning 1999

AFFÄRSIDÉ, MÅL, STRATEGI FASTIGHETSPARTNER SKA: • äga och förvalta egna fastigheter i expansiva orter • förvalta fastigheterna i rationella ...

Läs hela