Rapporter

17 mars 2003Rapporter

Årsredovisning 2002

AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI - äga och förvalta egna fastigheter på expansiva orter - förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enhet ...

Läs hela

12 mars 2002Rapporter

Årsredovisning 2001

Affärside, mål och strategi Fastpartner ska: - äga och förvalta egna fastigheter i expansiva orter - förvalta fastigheterna i rationella och konc ...

Läs hela