År: 2014

31 mars 2014Rapporter

Årsredovisning 2013

Fastpartners årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för dist ...

Läs hela

25 februari 2014Rapporter

Bokslutskommuniké 2013

· Hyresintäkterna för år 2013 ökade med 19,8% och uppgick till 765,9 (639,3) MSEK. · Driftnettot ökade med 26,4% och uppgick till 496,3 (392,5) M ...

Läs hela