Styrelsen i Fastpartner AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma den 24 april 2014

Utdrag ur förslaget till dagordning:

· Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor 10 öre per stamaktie samt utdelning om högst 20 kronor per preferensaktie
· Valberedningen föreslår omval av sittande styrelse
· Förslag till bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier för förvärvsändamål och/eller kapitalisering av bolaget.
· Förslag till bemyndigande avseende återköp och försäljning av egna aktier

Tid och plats: Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 16.00 på Summit – Konferens, T-house, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

Anmälan: Anmälan till årsstämman ska ske via brev under adress Fastpartner AB, Box 55625, 102 14 Stockholm, via e-post till [email protected] eller per telefon 08-402 34 60 senast kl. 16.00 onsdagen den 16 april 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Keller, telefon. 070-7746803

www.fastpartner.se

Stockholm den 24 mars 2014

Denna pressrelease lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014, kl 16:45