Omvandlingen av Märsta Centrum fortsätter och Fastpartner har tecknat avtal om att etablera nya butiker, restauranger samt café med uteservering invid torget i Märsta Centrum. Utbudet av serveringar ökar och centrumet blir än mer levande.

Totalt har nya kommersiella hyresavtal tecknats om 700 kvadratmeter. Avtalen gäller ett nytt café för Coffeehouse by George, en ny restaurang för Forno Romano som bland annat serverar vedugnsbakade pizzor samt en ny restaurang för Bryggeriet som redan bedriver en framgångsrik verksamhet i Märsta Centrum. Avtalen gäller även ett nytt Scan gatukök samt en ny lokal för en Fuji Foto Center-butik.

Lokalerna byggs för närvarande om och verksamheterna kommer att öppna under våren och sommaren 2014. I början av året öppnade det nya biblioteket och konsthallen i Märsta Centrum.

– Uthyrningarna är ett led i den satsning som nu sker med att stärka utbudet i Märsta Centrum med starka varumärken. Det kommer att finnas möjligheter redan i vår och sommar att njuta av mat och kaffe utomhus i solskenet. Marknaden visar ett stort intresse för våra planer att utveckla Märsta Centrum till Sigtuna kommuns naturliga stadscentrum och mötespunkt säger Patrik Arnqvist, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 26 mars 2014

För vidare information vänligen kontakta: Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument