Fastpartner har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av två fastigheter i Norrköping. Den ena fastigheten innefattar lager-, industri- och kontorslokaler med en uthyrningsbar yta om cirka 46 000 kvadratmeter och den andra fastigheten innefattar nyproducerade handelslokaler om cirka 3 000 kvadratmeter. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 29 MSEK. Bland hyresgästerna kan nämnas SITA, TOOLS, Anticimex och Selga.

Förvärvet ligger i linje med Fastpartners strategi att satsa på större objekt innehållande lager-, industri- och kontorslokaler med logistikinriktning och stor flexibilitet. Norrköping har ett av Sveriges starkaste logistiklägen med omedelbar närhet till Europavägar, flyg, båttransporter och spårbunden trafik via södra stambanan.

Med detta förvärv stärker Fastpartner sin närvaro i Norrköping, som är en intressant marknad, och äger efter förvärvet sju fastigheter med en uthyrningsbar yta om cirka 70 000 kvadratmeter.

Tillträde planeras till början av maj månad.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB

Tel: 08-402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 12:30 den 24 april 2014.