Rapporter

12 mars 2002Rapporter

Årsredovisning 2001

Affärside, mål och strategi Fastpartner ska: - äga och förvalta egna fastigheter i expansiva orter - förvalta fastigheterna i rationella och konc ...

Läs hela

23 mars 2001Rapporter

Årsredovisning 2000

Affärside, mål och strategi Fastpartner ska: – äga och förvalta egna fastigheter i expansiva orter – förvalta fastigheterna i rationella och ...

Läs hela