Hänvisning görs till tidigare pressmeddelande från den 13 oktober 2017 där det framkommer att Fastpartner AB (publ) (”Fastpartner”) den 26 september 2017 initierat skriftliga förfaranden i syfte att genomföra villkorsändringar i sina utestående obligationslån, 2014/2018 med ISIN SE0005798725, 2015/2019 med ISIN SE0006510210, 2015/2019 med ISIN SE0007576947 och 2016/2020 med ISIN SE0008434880, (”Obligationsvillkoren”) och (”Obligationslånen”). Syftet med villkorsändringarna är att på marknadsmässigt fördelaktiga villkor kunna refinansiera delar av sin låneportfölj hos kreditgivare genom att utfärda certifikat under certifikatprogram.

Det sista av de totalt fyra skriftliga förfarandena i Fastpartners Obligationslån har nu avslutats med resultatet att innehavarna har godkänt de föreslagna ändringarna av även dessa Obligationsvillkor.

De uppdaterade Obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida.

En så kallad samtyckesavgift om 0,02 procent av nominellt belopp (d.v.s. 200 kronor per obligation) kommer att betalas till de innehavare som per den 27 oktober 2017 är registrerade i Fastpartners skuldbok som förs av Euroclear Sverige. Betalningen kommer att ske till innehavare i alla fyra Obligationslånen och utbetalningen förväntas genomföras den 3 november 2017.

Stockholm den 20 oktober 2017

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner
Tel: 08 – 402 34 65

Daniel Gerlach, Ekonomichef Fastpartner
Tel: 08 – 402 34 63

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 18:00.