Fastpartner har erhållit kreditbetyget ”Ba2” med ”positive outlook” från Moody´s. Enligt omdömet från Moody´s kan kreditbetyget komma att höjas förutsatt att Fastpartner ökar andelen icke säkerställd belåning och ökar andelen obelånade fastigheter.
I samband med offentliggörandet av den erhållna ratingen har Fastpartner givit Swedbank och Danske Bank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera icke säkerställda obligationer.

Stockholm den 6 mars 2018

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner
Tel: 08 – 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018 kl 14:00.