Pressrum

22 februari 2007Rapporter

Bokslutskommuniké 2006

• Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 320,5 MSEK (331,3) • Resultat efter skatt uppgick till 315,0 (321,4) MSEK, resultat före skat ...

Läs hela