Fastpartner har tecknat ett kreditavtal om 1500 MSEK med Svenska Handelsbanken med en löptid på 5 år. Kreditavtalet är avsett att ytterligare förstärka Fastpartners handlingsberedskap för framtida affärer och sänka bolagets lånekostnader. Avtalet innebär samtidigt en effektivare likviditetshantering.

”Det är strategiskt viktigt att teckna ett kreditavtal av denna typ i en situation där jag bedömer att kreditmarknaden kommer att bli mer restriktiv.” säger verkställande direktören Sven-Olof Johansson.