Styrelsen

Bild på Peter Carlsson

Styrelseordförande, invald i styrelsen 2008. Stockholm, född 1954.

Utbildning: Studier i ekonomi och juridik, Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag: 

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningsinnehavare och större aktieägare.

Antal aktier i Fastpartner:
45 000 A-aktier, 60 000 D-aktier.

Peter Carlsson

Styrelseordförande

Bild på Sven-Olof Johansson

Ledamot av Fastpartners styrelse sedan 2017. Verkställande direktör sedan 1997. Stockholm, född 1945.

Utbildning: Pol.mag., Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Compactor Fastigheter AB, bolag inom Fastpartner-koncernen och styrelseledamot i SBB i Norden AB, Autoropa AB och STC Interfinans AB.

Antal aktier i Fastpartner direkt samt via bolag och närstående:
131 070 000 A-aktier, 4 873 407 D-aktier.

 

Sven-Olof Johansson

VD & Styrelseledamot

Bild på Katarina Staaf

Styrelseledamot, invald i styrelsen 2020. Stockholm, född 1967.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Fil. Kand. i Engelska från Stockholms
Universitet. Kurser i Handelsrätt vid Göteborgs Universitet. Certifierad ledamot för noterade bolag,
Styrelseakademin.

Övriga uppdrag: VD, Sjätte AP-fonden. Ledamot i Fondtorgsnämnden.

Beroendestatus:Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningsinnehavare och större aktieägare.

Antal aktier i Fastpartner:
6 000 A-aktier, 62 D-aktier.

Katarina Staaf

Styrelseledamot

Bild på Cecilia Vestin

Ledamot av Fastpartners styrelse sedan 2019. Älvsjö, född 1977.

Utbildning: Bygg och Fastighetsteknik på KTH.

Övriga uppdrag: VD Kåpan Fastigheter AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Antal aktier i Fastpartner:
3 670 A-aktier

 

Cecilia Vestin

Styrelseledamot

Bild på Charlotte Bergman

Ledamot av Fastpartners styrelse sedan 2015. Lidingö, född 1963.

Utbildning: Civilingenjör, Linköpings universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ELU Konsult AB. Styrelseordförande i Svefa Holding AB och HRP AS.
Styrelseledamot i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, Infrea AB och Infranord AB.

Beroendestatus: Oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Antal aktier i Fastpartner:
8 000 A-aktier, 84 D-aktier.

Charlotte Bergman

Styrelseledamot

Revisorer

Fredric Hävrén
Ernst & Young AB

Huvudansvarig auktoriserad revisor
Född 1971.