Styrelsen

Bild på Peter Carlsson

Styrelseordförande, invald i styrelsen 2008. Stockholm, född 1954.

Övriga uppdrag: 

Antal aktier i Fastpartner:
33 750 (innan split 11 250 (förra året: 10 000))

Peter Carlsson

Styrelseordförande

Bild på Sven-Olof Johansson

Ledamot av Fastpartners styrelse sedan 2017. Verkställande direktör sedan 1997. Stockholm, född 1945.

Övriga uppdrag: Compactor Fastigheter AB, bolag inom Fastpartner-koncernen och styrelseledamot i SBB i Norden AB, Autoropa AB och STC Interfinans AB.

Antal aktier i Fastpartner direkt samt via bolag och närstående:
130 217 915 (innan split förra året: 43 035 749).

Antal preferensaktier i Fastpartner: 74 100 (innan split 24 700 (förra året: 0))

Sven-Olof Johansson

VD & Styrelseledamot

Bild på Cecilia Vestin

Ledamot av Fastpartners styrelse sedan 2019. Älvsjö, född 1977.

Övriga uppdrag: Exengo Installationskonsult AB, invald 2018.

Antal aktier i Fastpartner:
0

Antal preferensaktier i Fastpartner:
0

Cecilia Vestin

Styrelseledamot

Bild på Katarina Staaf

Ledamot av Fastpartners styrelse sedan 2015. Bromma, född 1967.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Entra ASA, Sensys Gatso Group AB, Staaf & Partners AB och Sjätte AP-fonden (samt i revisions- och ersättningsutskottet) samt Chefsrekryterare för Poolia Executive Search.

Antal aktier i Fastpartner:
900 (innan split 300 (förra året: 300))

Katarina Staaf

Styrelseledamot

Bild på Charlotte Bergman

Ledamot av Fastpartners styrelse sedan 2015. Lidingö, född 1963.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i ELU Konsult AB. Styrelseledamot i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, Sandbäcken Invest Group Holding AB och Svevia AB.

Antal aktier i Fastpartner:
1 200 (förra året: 0).

Charlotte Bergman

Styrelseledamot

Bild på Anders Keller

Suppleant/ledamot i Fastpartners styrelse sedan 1995. Stockholm, född 1940.

Övriga uppdrag:

Antal aktier i Fastpartner direkt och indirekt:
75 093 (innan spliten 25 031 (förra året: 25 031))

Anders Keller

Konsult & Suppleant

Revisorer

Johan Telander
Deloitte AB

Huvudansvarig auktoriserad revisor
Född 1978.