År: 2010

9 april 2010Rapporter

Årsredovisning 2009

Fastpartners årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution ...

Läs hela

25 februari 2010Rapporter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

• Resultat före skatt och värdeförändringar avseende fastigheter ökade med 50,4% till 262,5 (174,5) MSEK. • Hyresintäkterna för perioden janu ...

Läs hela