Fastpartner och Swedbank har träffat ett 10-årigt hyresavtal omfattande 700 kvadratmeter i fastigheten Krejaren 2, med adress Östermalmstorg 1, med en årshyra på 4,1 MSEK. Inflyttning sker den 1 juni 2010.

Fastpartners VD Sven-Olof Johansson säger ” Det har varit mycket intressant att som hyresvärd försöka hitta hyresgäster till denna prestigefastighet som är intresserade av att själva bestämma sin egen design och anpassning till respektive verksamhet. Det är speciellt meriterande för Fastpartner att Swedbank blivit en av dessa hyresgäster”.
Stockholm den 22 januari 2010