Som tidigare meddelats har Swedbank hyrt lokaler om 700 kvadratmeter i Krejaren 2 på Östermalmstorg 1 med inflyttning den 1 juni 2010. Ett nytt hyresavtal har träffats med Swedbank om att hyra ytterligare 1 283 kvadratmeter i fastigheten med inflyttning den 1 september 2010. Den sammanlagda ytan motsvarar drygt 1 ½ plan i fastigheten. Ytorna kommer att inrymma både ett bankkontor för Swedbanks privat- och företagskunder på Östermalm och Swedbanks Private Banking verksamhet i Stockholm city. Båda verksamheterna kommer att innebära fördelar för boende och företagare på och omkring torget samtidigt som Östermalmstorg vitaliseras.

”Att vi kan samla våra verksamheter som är prioriterade för oss i Swedbank på ett och samma ställe betyder mycket. En modern fastighet där kunder lätt kan komma till oss är naturligtvis viktigt. Vi förenar här kompetens inom en rad strategiska områden till nytta för både kunderna och oss anställda”, säger Björn Elfstrand Regionchef Swedbank, Stockholm

Stockholm den 9 april 2010