Bild på Sven-Olof Johansson

Ledamot av Fastpartners styrelse sedan 2017. Verkställande direktör sedan 1997. Stockholm, född 1945.

Utbildning: Pol.mag., Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Compactor Fastigheter AB, bolag inom Fastpartner-koncernen och styrelseledamot i SBB i Norden AB, Autoropa AB och STC Interfinans AB.

Antal aktier i Fastpartner direkt samt via bolag och närstående:
131 070 000 A-aktier, 4 873 407 D-aktier.

 

Sven-Olof Johansson

VD & Styrelseledamot

Bild på Daniel Gerlach

Född 1976, anställd år 2009.

Övriga uppdrag: CFO Compactor Fastigheter AB

Antal aktier i Fastpartner:
26 000 A-aktier, 6 000 D-aktier.

Daniel Gerlach

Ekonomichef

Bild på Christopher Johansson

Född 1977, anställd år 2012.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Compactor Fastigheter AB.

Antal aktier i Fastpartner:
6 750 A-aktier, 210 D-aktier.

Christopher Johansson

Vice VD & Marknadschef

Bild på Svante Hedström

Född 1961, anställd år 2008.

Antal aktier i Fastpartner:
67 753 A-aktier, 4 900 D-aktier.

Svante Hedström

Hållbarhets- och Projektchef

Bild på Håkan Bolinder

Född 1963, anställd år 2004.

Antal aktier i Fastpartner:
3 000 A-aktier, 93 D-aktier.

Håkan Bolinder

Regionchef Region 1

Bild på Patrik Arnqvist

Född 1979, anställd år 2012.

Antal aktier i Fastpartner:
19 500 A-aktier, 450 D-aktier.

Patrik Arnqvist

Regionchef Region 2

Bild på Fredrik Thorgren

Född 1974, anställd år 2015.

Antal aktier i Fastpartner:
8 000 A-aktier, 500 D-aktier.

Fredrik Thorgren

Regionchef Region 3

Bild på Sara Sigge

Född 1980. Anställd 2018

Antal aktier i Fastpartner:
0.

Sara Sigge

HR-chef