Bild på Sven-Olof Johansson

Ledamot av Fastpartners styrelse sedan 2017. Verkställande direktör sedan 1997. Stockholm, född 1945.

Övriga uppdrag: Compactor Fastigheter AB, bolag inom Fastpartner-koncernen och styrelseledamot i SBB i Norden AB, Autoropa AB och STC Interfinans AB.

Antal aktier i Fastpartner direkt samt via bolag och närstående:
130 217 915 (innan split förra året: 43 035 749).

Antal preferensaktier i Fastpartner: 74 100 (innan split 24 700 (förra året: 0))

Sven-Olof Johansson

VD & Styrelseledamot

Bild på Christopher Johansson

Född 1977, anställd år 2012.

Antal aktier i Fastpartner:
6 750 (innan split 2 250 (förra året: 2 000)).

Christopher Johansson

Vice VD & Marknadschef

Bild på Svante Hedström

Född 1961, anställd år 2008.

Antal aktier i Fastpartner:
53 800 (förra året: 52 000).

Svante Hedström

Fastighetschef

Bild på Daniel Gerlach

Född 1976, anställd år 2009.

Antal aktier i Fastpartner:
14 000 (innan split 3 982 (förra året: 2 295)).

Daniel Gerlach

Ekonomichef

Bild på Håkan Bolinder

Född 1963, anställd år 2004.

Antal aktier i Fastpartner:
0 (förra året: 0).

Håkan Bolinder

Regionchef Region 1

Bild på Jenny Tallskog

Född 1978, anställd år 2019.

Antal aktier i Fastpartner:
0 (förra året: 0).

Jenny Tallskog

Regionchef Region 2

Bild på Patrik Arnqvist

Född 1979, anställd år 2012.

Antal aktier i Fastpartner:
5 830 (innan split 1 500 (förra året: 1 000)).

Patrik Arnqvist

Regionchef Region 3

Bild på Fredrik Thorgren

Född 1974, anställd år 2015.

Antal aktier i FastPartner:
4 500 (innan split 1 500 (förra året: 500)).

Fredrik Thorgren

Regionchef Gävle Region 4