År: 2015

24 februari 2015Rapporter

Bokslutskommuniké 2014

· Hyresintäkterna ökade med 20,2% och uppgick till 920,8 (765,9) MSEK. · Driftnettot ökade med 23,0% och uppgick till 610,6 (496,3) MSEK, vilket ga ...

Läs hela