Fastpartner har idag slutfört förvärvet av fastigheten Solna Hilton 2, belägen i Frösunda i Stockholm, vilket Fastpartner informerade om den 26 november 2014.

Fastigheten är belägen i direkt anslutning till E4 med närhet till centrala Stockholm. Med detta förvärv stärker Fastpartner sin position i Stockholmsområdet.

Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 24 000 kvadratmeter och utgörs i huvudsak av kontorsytor. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 51 MSEK. Fullt uthyrd beräknas de årliga hyresintäkterna uppgå till cirka 66 MSEK.

Stockholm den 20 januari 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.