Fastpartner har genomfört nedanstående förändringar vad gäller koncernledningens sammansättning.

Christopher Johansson har tillträtt tjänsten som marknadschef och efterträder Per Sjöling som valt att gå ned i arbetstid. Christopher började arbeta inom Fastpartners förvaltning 2012. Tidigare anställningar har varit inom bank- och finanssektorn, däribland Swedbank och Danske Bank. Christopher är 37 år och teknologie doktor inom datalogi från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Vidare har Fredrik Thorgren anställts som regionchef i Gävleborg och efterträder Anders Svensson som kommer att gå ned i tid samt arbeta med specifika arbetsuppgifter. Fredrik arbetar idag som affärsområdeschef på Diös, affärsområde Dalarna. Fredrik är 40 år, har lång branscherfarenhet och är utbildad civilekonom med inriktning fastigheter. Fredrik börjar sin anställning hos Fastpartner den 1 april 2015.

– Anställningarna utgör en del av flera pågående rekryteringar som beror på Fastpartners snabba expansion de två senaste åren säger Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner.

Stockholm den 17 februari 2015

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.