År: 2012

23 februari 2012Rapporter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

· Hyresintäkterna för år 2011 ökade med 12,2% och uppgick till 464,7 (414,1) MSEK och den uthyrningsbara ytan ökade med 24%. · Driftnettot öka ...

Läs hela