Gör en service- eller felanmälan

Välkommen till FastPartner

Vi äger, förvaltar & utvecklar
kommersiella fastigheter

+/-

Dagens aktiekurs

142.00 SEK

100%

engagemang

525

2015

384

2014

303

2013

Förvaltningsresultat (mkr).

Nuvarande projekt

Vi gör verklighet av våra hyresgästers visioner

Läs mer om projeketet»