Styrelsens förslag bemyndigande emission stamaktier av serie D