• Årets resultat efter skatt 78,4 mkr (1,6) och resultat per aktie 1:48 kr (0:04)
• Substansvärde per aktie 17:75 kr (16:10)
• Fastighetsförsäljningar 665 mkr med reavinst 96,3 mkr
• Fastighetsförvärv 259 mkr
• Hyresintäkter 385 mkr (390)
• Resultatutveckling de senaste tre åren