Fastpartner har tecknat ett hyresavtal med H & M, omfattande en butikslokal på 2 900 kvadratmeter i två plan i Märsta Centrum. Inflyttning är planerad till våren 2017.

Uthyrningen är ett led i den centrumutveckling som Fastpartner just nu driver i Märsta Centrum och där Fastpartner för närvarande bygger ut centrumet med ytterligare cirka 20 000 kvadratmeter. Utbyggnaden omfattar två fristående butiksbyggnader samt ett nytt parkeringsgarage med cirka 300 platser. För de nya lokalerna har hyresavtal redan tecknats med ICA Kvantum, Lindex, Apotek Hjärtat samt Folktandvården. Fastpartners satsning i Märsta Centrum har skapat en stor efterfrågan på lokaler i centrumet.

Totalt omfattar ”Projektet Nya Märsta Centrum” byggrätter om ca 38 000 kvadratmeter. Fastpartner har nyligen tillfört centrumet ett helt nytt bibliotek och konsthall och en ny byggnad har uppförts för Kulturskolan. Märsta Centrum kommer under de kommande åren att fortsätta växa med bostäder, butiker och kontor. Märsta Centrum är en av Fastpartners sju centrumanläggningar i Storstockholmsområdet.

– H & M är Sveriges största detaljhandelsföretag inom mode och en viktig hörnsten i skapandet av ett levande stadscentrum för invånarna i Sigtuna kommun. H & M:s etablering lockar både kunder och nya butiker till Märsta Centrum och vi förväntar oss att teckna fler hyresavtal inom kort säger Patrik Arnqvist, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 2 juni 2016

För vidare information vänligen kontakta: Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09:30 den 2 juni 2016.