Fastpartner har uppdaterat sitt gröna ramverk för finansiering. Det uppdaterade gröna ramverket beskriver förutsättningarna för Fastpartner att inhämta grön finansiering. Ramverket har utformats för att ge Fastpartner en rad gröna finansieringsmöjligheter och det bygger på tredjepartscertifierade fastigheter och ambitiösa mål för minskad energianvändning. Fastpartners mål är att nå en klimatneutral förvaltning till år 2030 i Scope 1 och Scope 2. Fastpartner har dessutom som mål att uppnå klimatneutralitet år 2045 i Scope 1, Scope 2 och Scope 3.

Det uppdaterade gröna ramverket ligger i linje med Fastpartners fokus på ökad andel grön finansiering säger Svante Hedström, Hållbarhets- och Projektchef på Fastpartner.

Fastpartners gröna ramverk för finansiering har utformats tillsammans med Handelsbanken och linjerar med ICMA´s Green Bond Principles 2021, med anpassning till EU-taxonomins kriterier och koppling till Fastpartners ambition att bidra till målen enligt agenda 2030. S&P Global Ratings har utfärdat en second opinion på ramverket med betyget ”Medium Green”.

Ramverket etablerar villkor för hantering av medel samt uppföljning och återrapportering till långivare och investerare. Fastpartner kommer årligen publicera en Green Bond Impact Report med en redovisning av hur medlen har använts.

Mer information om Fastpartners gröna ramverk finns på Fastpartner.se/Finansiell information/MTN-program och Grönt ramverk.

Stockholm den 11 april 2024

 
För vidare information vänligen kontakta:

Svante Hedström, Hållbarhets- och Projektchef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 88
E-post:
[email protected]

Daniel Gerlach, CFO Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 63
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2024 kl 14:00.