Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Zleep Hotels i fastigheten Hammarby-Smedby 1:458 i Upplands-Väsby. Nuvarande hyresgäst Siemens avflyttar i slutet på 2017 och därefter påbörjas ombyggnationen till hotell. Hyresvärdet uppgår till cirka 124 MSEK. Hotellet på cirka 4 000 kvm och 136 rum beräknas invigas januari 2019.

– Den danska kedjan Zleep Hotels etablerar nu sitt första hotell i Sverige. Läget är utmärkt för ett hotell utmed E4:an och i direkt närhet till Arlanda och Stockholm. Det känns bra att kunna erbjuda hyresgästen en produkt av hög kvalité samt bidra till områdets tillväxt, säger Jenny Tallskog, Marknadsområdeschef på Fastpartner 

 
Stockholm den 29 mars 2017 

För vidare information vänligen kontakta:

Jenny Tallskog, Marknadsområdeschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 562 517 03

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars 2017 kl. 11:00.