Fastpartner förvärvade i december 2006 fastigheten Riksby 1:13 vid Bromma flygplats med 43 600 kvm uthyrningsbar yta och 32 000 kvm mark. Tidigare hyresgäst, Volvo Aero, har avvecklat sin rörelse i fastigheten och avflyttat. Genom ombyggnation och utnyttjande av befintliga nybyggnadsrätter skapar Fastpartner nu ett säkerhetscentrum för företag med särskilda krav på extremt hög säkerhet. Navet i säkerhetscentrumet kommer att bli säkerhetsföretaget Panaxia Security AB som tecknat ett 10-års hyresavtal omfattande 36 600 kvm lokalytor samt 16 500 kvm mark. Avtalets sammanlagda hyresvärde uppgår till närmare 300 MSEK. Ytterligare 15 000-20 000 kvm kan nu anpassas till företag/myndigheter med särskilda krav på säkerhet.

Sven-Olof Johansson, VD, Fastpartner AB.
Tel: 08-4023465
E-post: [email protected]