Fastpartner säljer fastigheten Particentralen 8, med en uthyrningsbar yta på 4 100 kvadratmeter, till hotelloperatören InfoCom Fastighets AB. Försäljningen ger Fastpartner en vinst på 3 MSEK.

Fastpartner har även förvärvat fastigheterna Bensinen 6 och Oljan 2 i Täby med tillsammans 6 200 kvadratmeter för 34 MSEK.

Dessa två affärer innebär en resultatförbättring för Fastpartner med 2 MSEK per år.

Sven-Olof Johansson, Fastpartners VD, säger ”Dessa affärer ligger helt i linje med Fastpartners strategi att öka kassaflödena och förstärka prioriterade förvaltningsområden. Hotellfastigheten var vår enda fastighet i Årsta medan de två fastigheterna i Täby gör att Fastpartners sammantagna uthyrningsbara yta i Täby kommun nu uppgår till 41 200 kvadratmeter.”

Stockholm den 8 december 2009

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65