Fastpartner har som mål att skapa långsiktigt hållbara kassaflöden, och en nyckelfaktor i detta arbete är att öka digitaliseringen i fastigheterna och i dess förvaltning. Detta ger i sin tur möjlighet att öka driftnettot både genom ökade intäkter och minskade kostnader. Som en del i arbetet med denna strategi har Fastpartner nu i samarbete med Proptivity och Ericsson lanserat ett av Sveriges första multioperatörs inomhus 5G-nät som levererar gigabithastigheter och täckning till alla användare inom fastigheten. Installationen i Krejaren 2 av detta högpresterande 5G-radioaccessnätverk (RAN) med en neutral infrastrukturoperatör där alla operatörer är inbjudna att ansluta sig utan kostnad är Fastpartner och Proptivity först i världen med. Användare som jobbar i eller besöker fastigheten kan nu åtnjuta alla de möjligheter som 5G ger, till och med de gigabit 5G-abonnemang som operatörer erbjuder, överallt i fastigheten.

WiredScore, experter på fastighetsdigitalisering, pekar på att byggnader med bra digital infrastruktur,

där mobiltäckning överallt i hela fastigheten är en viktig del, behåller hyresgästerna längre, har lägre vakanser och ger cirka tre procent högre hyror. Förutom att skapa en bättre upplevelse för hyresgäster och deras kunder finns det också intressanta fördelar med 5G för verksamheter som har särskilda krav på säkerhet och kontroll av nätverkstrafiken. Installationen av detta 5G-nätverk är ett viktigt steg mot Fastpartners mål att fullt ut digitalisera sina fastigheter.

Stockholm den26 juni2023

För vidare information vänligen kontakta:

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Telefon: 08-562 517 07
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2023 kl 13:00.