Pressmeddelande från Fastpartner AB 22 december, 2003

Fastpartner köper fastigheter av NCC

Fastpartner köper 7 fastigheter i Stockholmsregionen för totalt 52 MSEK
av NCC. Fastigheterna är belägna i områdena kring Lunda industriby och
Märsta där Fastpartner sedan tidigare är starka och omfattar totalt
knappt 17 000 kvm uthyrningsbar yta. Intressant är också den stora
markyta som ingår: 105 000 kvm. Fastigheterna har ett hyresvärde om
tillsammans c:a 11 MSEK.

– Beståndet passar väl in vår befintliga portfölj i Stockholm och ger
förutom god avkastning möjligheter till många intressanta
utvecklingsprojekt. Vi gillar den här typen av fastigheter och jag är
övertygad om att vi kan göra något riktigt bra av det här, säger Sven-
Olof Johansson, Fastpartners VD, i en kommentar.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00530/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00530/wkr0002.pdf