Fastpartner har, i fastigheten Skebo 3 tecknat ett åttaårigt hyresavtal om cirka 5 000 kvadratmeter kontor och lager med Ståldepån AB. Ståldepån erbjuder produkter och tjänster av stål- och metaller till mekaniska verkstäder, plåtslagerier, smidesverkstäder och byggmästare i Stockholm. Hyresavtalet löper från den 1 juli 2012.

Fastpartner har, i fastigheten Märsta 15:3, tecknat ett femårigt hyresavtal om cirka 1 500 kvadratmeter kontor, lager, butik och mark med MEAB som är ett dotterbolag till Selga. MEAB är en yrkesbutik för elektriker. Hyresavtalet löper från den 1 december 2012.

Fastpartner har, i fastigheten Oxen Mindre 35 i Stockholm City, tecknat ett treårigt hyresavtal om cirka 300 kvadratmeter kontor med Hogia. Hyresavtalet löper från den 1 november 2012. Efter denna uthyrning är fastigheten fullt uthyrd.

Fastpartner har, i fastigheten Fogden 6 i Täby, tecknat ett sjuårigt hyresavtal om cirka 1 100 kvadratmeter butik med Färg och Tapet AB. Färg och Tapet AB säljer färg och tapet till konsumenter och hantverkare. Hyresavtalet löper från den 1 december 2012.

– Vi fortsätter att vara framgångsrika i våra uthyrningar. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi kvalitativa lokaler av skiftande slag, säger Svante Hedström, Fastighetschef på Fastpartner.

Stockholm den 15 juni 2012

                 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument