Fastpartner har tecknat ett 5-årigt hyresavtal med NCC avseende cirka 850 kvadratmeter i fastigheten Amerika 3 i industriområdet Sylten, Norrköping. NCC flyttar in nu i februari och renoveringen kommer att fortgå under våren och beräknas vara klar till sommaren. Renoveringen utförs i delar av byggnaden som redan har rätt grundförutsättningar med personalutrymmen samt kontor. Den genomförs också med återbruk av material som sparats inom fastigheten för att göra en så hållbar ombyggnation och renovering som möjligt.  

NCC kommer att hyra de sista kontors- och personalutrymmena i denna del av fastigheten vilka kommer att fungera som platskontor i samband med byggnationen av Johannisborgsleden. Byggnationer av denna led kommer att pågå under flertalet år.

Fastigheten Amerika 3 har en uthyrningsbar yta om cirka 49 600 kvadratmeter och erbjuder en attraktiv blandning av kontors-, lager- och produktionsytor. Exempel på hyresgäster är Packoplock Scandinavia, Kriminalvården, PreZero Recycling, Johnson Controls System och Promotionhuset.

– Genom en hållbar renovering och en etablering i direkt anslutning till den entreprenad som NCC ska genomföra skapar vi förutsättningar för en effektiv genomförandeprocess samt minskad miljöpåverkan, säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.
 

Stockholm den 27 februari 2024

För vidare information vänligen kontakta:

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Tel: 026 – 12 32 84
E-post:[email protected]
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2024 kl 10:00.