Märsta Centrum är en av Fastpartners sju centrumanläggningar i Storstockholmsområdet.

Utvecklingen av Märsta Centrum fortsätter genom ”Projektet Nya Märsta Centrum”. Fastpartner har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med ICA Sverige AB om butikslokaler i en nyuppförd byggnad i Märsta Centrum. Hyresavtalet omfattar cirka 3 200 kvadratmeter och invigningen av ICA Kvantum och Cura apotek är planerad till hösten 2016.

Byggnaden är på totalt cirka 7 000 kvadratmeter och uppförs i två plan invid torget i Märsta Centrum. Förutom ICA kommer fastigheten inrymma ytterligare 3-4 större butiker avsedda för mode och sport.

Totalt omfattar ”Projektet Nya Märsta Centrum” byggrätter om ca 38 000 kvadratmeter. Centrumet har nyligen fått ett helt nytt bibliotek och konsthall. En ny byggnad som uppförs för Kulturskolan kommer att vara klar för inflyttning den 1 januari 2015. Märsta Centrum kommer att fortsätta växa med bostäder, butiker och kontor.

– Märsta Centrum är Sigtuna kommuns naturliga stadscentrum och mötespunkt. Detta kommer än mer accentueras genom Fastpartners fortsatta investeringar i Märsta Centrum. ICAs etablering i Märsta Centrum är ett kvitto på att Fastpartner kan erbjuda något som marknaden efterfrågar säger Patrik Arnqvist, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 23 oktober 2014

För vidare information vänligen kontakta: Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.