Fastpartner har tecknat ett 10 års-avtal med SATS Sports-club om förhyrning i Täby. Avtalet omfattar c:a 1850 kvm och är värt c:a 2,3 MSEK/år. Inflyttning beräknas ske i september.

SATS är Nordens ledande träningsföretag med drygt 100 anläggningar, varav merparten, 77 stycken, är helägda och övriga drivs på franchise- och licensbasis. SATS finns i ett trettiotal tätorter i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Fastpartner välkomnar även HEAB Byggnadsställningar med bifirma Örnvik till vår fastighet i Nedra Runby i Upplands Väsby. Bolaget har tecknat ett femårsavtal på 1,1 MSEK per år omfattande c:a 1000 kvm lokalyta och 4800 kvm mark. Inflyttning sker i april.

Heab Byggställningar AB är Sveriges största privatägda ställningsföretag. Verksamhetsområdet är i landets södra delar. Företaget etablerades i Malmö 1986, där även huvudkontoret ligger.