Fastpartner har tecknat ett 15-årigt hyreskontrakt med Kunskapsskolan i Sverige AB på cirka 5 300 kvm i fastigheten Bomullsspinneriet 3 i centrala Norrköping. Hyresgästen bedriver idag gymnasieskola i fastigheten Gropen 9 hos Fastpartner. Det nya hyreskontraktet, som börjar löpa den 1 juli 2019, innebär en betydande utökning av skolverksamheten som flyttas till nyrenoverade lokaler.

Suez Recycling AB har tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt på cirka 6 800 kvm lokalyta samt cirka 34 000 kvm uppställningsyta på fastigheten Amerika 3 i Norrköping. Hyresgästen bedriver även idag återvinningsverksamhet i fastigheten. Det nya hyreskontraktet innebär att hyresgästen utökar den nuvarande lokalytan med cirka 4 500 kvm samt uppställningsytan med cirka 14 000 kvm. 

Packoplock Scandinavia AB har tecknat ett 5-årigt hyreskontrakt på totalt cirka 14 700 kvm i fastigheten Amerika 3. Sedan inflytt år 2012 har hyresgästen succesivt utökat sin yta. I och med det nya hyreskontraktet utökar hyresgästen den nuvarande ytan med cirka 2 700 kvm. Packoplock Scandinavia AB är leverantör av emballage- och packprodukter.

– Det är glädjande att dessa hyresgäster i Norrköping nu väljer att utöka och förlänga sina hyreskontrakt i takt med att verksamheterna växer. Detta innebär sammantaget att hyresintäkterna ökar med cirka 10 MSEK, säger Christopher Johansson, vice VD & Marknadschef på Fastpartner.

Stockholm den 21 januari 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Christopher Johansson, vice VD & Marknadschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 562 517 07

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2019 kl 14:00.