Fastpartner har tecknat två hyresavtal i fastigheten Veddesta 5:3 med adress Bruttovägen 6 i Järfälla.

B&B Högtrycksteknik har tecknat ett femårigt hyresavtal avseende 1 817 kvadratmeter kontor och lager samt 2 433 kvadratmeter tillhörande markytor. Hyresavtalet börjar löpa i september.

Fastpartner har med JCDecaux omförhandlat och förlängt ett hyresavtal. Det nya avtalet, som löper på fyra år, omfattar 1 741 kvadratmeter lager och kontor samt tillhörande markytor.

Fastigheten Veddesta 5:3 utvecklas med dessa uthyrningar och efterfrågan är fortsatt god på Fastpartners lokaler. Lokalerna anpassas till de nya hyresgästerna.

– Vi är mycket nöjda med utvecklingen av fastigheten och hälsar B&B Högtrycksteknik välkomna till oss. Dessutom är vi glada för att JCDecaux har förlängt sitt hyresavtal med oss. Båda är bra och stabila hyresgäster som passar väl in hos oss, säger Håkan Bolinder, Regionchef på Fastpartner.

Stockholm den 12 augusti 2013

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.