I fastigheten Stensätra 19, belägen i Sätra i södra Stockholm, har Debe Flow Group AB tecknat ett fyraårigt hyreskontrakt om 2 990 kvadratmeter. Debe Flow Group är verksamma inom segmentet rent vatten, avlopp och geoenergi, dvs nyckelområden inom ett modernt ESG-arbete. I samband med förhyrningen utvecklar Fastpartner fastigheten vilket innebär att standarden på lokalerna kommer att höjas avsevärt. Detta arbete ligger helt i linje med Fastpartners strategi att öka våra intäkter genom att utveckla befintliga fastigheter.

I och med att Debe Flow Group AB flyttar in är fastigheten fullt uthyrd.

Stockholm den 19 november 2021
 

För vidare information vänligen kontakta:

Fredrik Ekman, Områdeschef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 562 517 38
E-post:
[email protected]

Jenny Tallskog, Regionchef Fastpartner AB
Telefon: 08 – 402 34 72
E-post:
[email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2021 kl 13:30.