Fastpartner och Ateljéföreningen wip:sthlm har tecknat ett 15-årigt hyresavtal om cirka 3 000 kvm gällande lokaler på Västbergavägen 26, Stockholm. Inflyttningen är planerad till oktober 2020.

wip:sthlm är Stockholms största ateljéförening och har funnits sedan 2006. I de nya lokalerna kommer det att finnas 71 ateljéer från 16 kvm till 50 kvm fördelade på två våningsplan.

Fastpartner välkomnar vår nya hyresgäst wip:sthlm. wip:sthlm flyttar in i ljusa och tuffa industrilokaler, som en gång uppfördes av Sandvik. Deras verksamhet kommer på ett naturligt sätt knyta området i Västberga till Telefonplan med Konstfack samt T-banan, säger Christopher Johansson, vVD på Fastpartner.

Det är en unik tillgång med så många ­konstnärer ­samlade på en plats. Det finns stora möjligheter till ­samarbeten och bredden i huset ger en kunskapsbank som alla har tillgång till. Konstnärer som är etablerade sedan många år möter nyutexaminerade, vilket ger ett unikt utbyte över generationsgränserna, säger Malvin Karlsson, ordförande wip:sthlm.

Medlemmarnas arbete syns både i ­Stockholm, ­övriga ­Sverige och internationellt, på gallerier, konsthallar, ­scener och genom konstnärliga gestaltningar i det offentliga ­rummet. Spännvidden är stor och kvaliteten hög, säger Emma Hartman, styrelseledamot wip:sthlm.

Det är glädjande att ha bidragit till wip:sthlm etableringsprocess. wip:sthlm verksamhet är viktig för Stockholms kulturliv. Därför har kulturförvaltningen sedan 2017 stöttat wip:sthlm med ekonomiskt stöd och projektledning av Stadens kulturlots Katrin Behdjou Arshi, säger Patrik Liljegren, biträdande direktör på kulturförvaltningen.

Det här är en fantastisk nyhet, inte bara för wip:sthlm utan även för Västberga och för Stockholms stad. Vi har länge talat om hur viktigt det är att vi har fastighetsägare som ser värdet av kultur. Det här är modellen för hur kommunen ska jobba, genom att medla och möjliggöra, och nu har vi fått ytterligare ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete med kulturlotsen fungerar, säger Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd.

Savills Sweden har agerat hyresgästrådgivare åt wip:sthlm under förhandlingsprocessen.

Stockholm den 3 oktober 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Christopher Johansson, vVD Fastpartner AB
Tel: 08 – 562 517 07

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2019 kl 12:30.