Under årets fem första månader har Fastpartner genom förvärv och uthyrning i eget bestånd ökat bolagets totala kontraktsvärde med 85 MSEK.

Förvärv av Hyveln 1 Tibro Fastpartner har med tillträde den 1 juni 2011 förvärvat kontors- och lagerfastigheten Hyveln 1 i Tibro. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 42 000 kvadratmeter. 34 000 kvadratmeter av fastigheten utgör en lagerterminal och hyrs av LBC Sweden AB med ett femårigt avtal. Övriga hyresgäster är Mio AB och Tibro-Bädden AB. Förvärvet har skett genom bolagsförvärv och säljare är Lecrima AB.

Uthyrning Bland nya hyresgäster i Stockholmsregionen märks bland andra Stalands Möbler, Täby, Golvproffsbutiken, Västberga och Förlängda Armen AB (budbilar och andra transporter), Lunda.

Bland nya hyresgäster i Gävleregionen återfinns Leverera.nu, Gefleborgs Flyttservice, och Intercard International AB.

Nyuthyrningar totalt under perioden januari – maj 2011 uppgår till nära 13 000 kvadratmeter.

Stockholm den 7 juni 2011

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88