Fastpartner har förvärvat fastigheten Verkstäderna 2 av CNF Invest AB. Fastigheten är belägen i centrala Söderhamn vid Söderhamnsån. Fastigheten är uthyrd till cirka 95% och har en uthyrningsbar yta om 15 200 kvadratmeter. De årliga hyresintäkterna uppgår till 8,6 MSEK. Söderhamns kommun är största hyresgäst med flera verksamheter och det finns även en vårdcentral, Doctorama, i fastigheten. Kommunen och Doctorama hyr cirka hälften av fastigheten. Bland övriga hyresgäster återfinns bl. a Studiefrämjandet, SUIF, Erikshjälpen, Active Sportsclub samt även viss tillverkning.

Fastigheten är en väl fungerande samhällsfastighet belägen i centrala Söderhamn med väl fungerade kommunikationer.

– Förvärvet är ett bra komplement till vår fastighet Björnänge Företagshotell i Söderhamn och stärker vår position som en av de största privata aktörerna i Söderhamn säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Fastpartner tillträdde fastigheten den 2 maj 2017.

Stockholm den 8 maj 2017

För vidare information vänligen kontakta:

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08-402 34 88

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Tel: 026 – 12 32 84

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se