Fastpartner har förvärvat fastigheterna Hemsta 9:4 och Brynäs 124:3 av WessBack Fastighets AB. Fastigheterna är belägna i Hemsta samt vid Gävlestrand i Gävle. Fastigheterna är fullt uthyrda och har en uthyrningsbara yta om cirka 3 300 kvadratmeter och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 3,7 MSEK. Bland hyresgästerna återfinns bl.a. Danske Bank, Postnord och Atea.

Fastigheterna är väl fungerande kommersiella fastigheter belägna i attraktiva områden med väl fungerade kommunikationer. Båda områdena är under stark utveckling.

– Förvärvet är ett exempel på Fastpartners ambition att växa och stärka vår position i Gävle. Fastighetsbeståndet i Gävle med omnejd uppgår nu till cirka 200 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta säger Fredrik Thorgren, Regionchef på Fastpartner.

Fastpartner tillträdde fastigheterna den 3 oktober 2016.

Stockholm den 4 oktober 2016

För vidare information vänligen kontakta:

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08-402 34 88

Fredrik Thorgren, Regionchef Fastpartner AB
Tel: 026 – 12 32 84

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se