Fastpartner har förvärvat två centralt belägna fastigheter i Norrköping av Öffentliga Fastigheter i Sverige B AB förvaltat av ACTA Kapitalförvaltning.  Dominerande hyresgäster är Linköpings Universitets lärarutbildning samt Kunskapsskolan. Fastigheterna totalrenoverades mellan 1998-2001. Tillträde sker den 16 december 2010.

Fastpartner har förvärvat en logistikfastighet i Alvesta av Hall Miba. Den dominerande hyresgästen är DSV Road AB. Tillträdet till fastigheten var den 1 december 2010.

Sammantagen köpeskilling för de tre fastigheterna uppgår till 269 MSEK och fastigheternas sammantagna driftnetto uppgår till cirka 20,5 MSEK. Den totala ytan för fastigheterna uppgår till cirka 25 500 m² och den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till cirka 7,5 år.

Stockholm den 2 december 2010

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65