Fastpartner förvärvar fastighet i Vinsta, Stockholm

Fastpartner AB har förvärvat fastigheten Stenskärven 8 i Vinsta, Stockholm. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 9 700 kvm och ligger i anslutning till ett av Fastpartners förvaltningsområden.

Köpeskillingen uppgår till 79 MSEK och ger en direktavkastning på 7,5 %. Fastigheten tillträds den 1 april i år. Förvärvet är ett komplement till Fastpartners övriga fastigheter i området då fastigheten till sin karaktär består av en kombination av kontor, lager och lätt industri.

För ytterligare information kontakta
Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör
08-402 34 65 (direkt)
08-402 34 60 (växel)