Fastpartner har förvärvat fastigheten Kostern 11 i Södertälje. Fastigheten är belägen på Balticvägen 2 nära Södertälje Hamn Station och den uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 8 100 kvm. Största hyresgäst är matvarukedjan Willys och fastighetens årliga hyresvärde uppgår till drygt 9 MSEK.

Med förvärvet fortsätter Fastpartner förstärka koncentrationen till Stockholmsområdet som efter denna transaktion står för cirka 80% av Fastpartners hyresintäkter. Vi ser fram emot att fortsätta med det positiva utvecklingsarbetet som den tidigare ägaren bedrivit, säger Svante Hedström, Fastighetschef för Fastpartner.

Fastpartner tillträdde fastigheten den 1 juni 2018.

Stockholm den 5 juni 2018

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 88

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 09:00 den 5 juni 2018.