Fastpartner har erhållit kreditbetyget ”Ba1” av Moody´s. Enligt omdömet från Moody’s kan kreditbetyget komma att höjas till Investment Grade förutsatt att Fastpartners belåningsgrad långsiktigt inte överstiger 50% samt att andelen obelånade fastigheter ökar.

Under de senaste tio åren har värdet på Fastpartners fastighetsbestånd ökat från 5 miljarder till drygt 28 miljarder inklusive förvärvet av fastigheten Herrjärva 3 som tillträds den 5 mars 2020.Detta i hög grad tack vare disciplinerad expansion samt omfattande värdehöjande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.Under denna period har Fastpartner dessutom successivt förbättrat sin finansiella positionering och därmed minskat de finansiella riskerna.

Det högre kreditbetyget ger även Fastpartner möjligheter att upprätta ett MTN-program.

Fastpartner har idag en stark finansiell position, vilket bekräftas av det höjda kreditbetyget från Moody´s. Fastpartner bedömer att bolaget kommer att kunna uppfylla kriterierna för att erhålla en Investment Grade rating under år 2020, säger Sven-Olof Johansson, VD på Fastpartner.

Stockholm den 16 december 2019

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl 13:30.