Fastpartner har förvärvat 15 fastigheter av fonden EAVF som förvaltas av AXA Real Estate med en sammantagen yta om cirka 52 000 kvadratmeter. Fastigheterna är i huvudsak uthyrda till det börsnoterade bolaget Mekonomen som är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet. Hyreskontrakten löper till 50% på tio år och resterande del på genomsnittligt sex år. 85% av fastigheterna ligger i Fastpartners prioriterade förvaltningsområden Stocholm/Mälardalen. Fastigheterna utgör ett bra komplement till Fastpartners nuvarande förvaltningsområden. Sammantagna hyresintäkter uppgår till cirka 31,5 MSEK.

Tillträde till fastigheterna var den 3 juli.

Stockholm den 4 juli 2012

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument