Fastpartner har avyttrat fastigheten Kortedala 37:3 i Göteborg. Fastigheten är uthyrd till cirka 55 procent och har en uthyrningsbara yta om 3 200 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 3,5 MSEK. Köpeskillingen uppgår till 25 MSEK vilket är 34 procent över bokfört värde.

Fastpartner har även avyttrat fastigheten Runö 7:176 i Åkersberga. Fastigheten är fullt uthyrd och har en uthyrningsbar yta om 650 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 610 TSEK. Köpeskillingen uppgår till 11,5 MSEK vilket är 24 procent över bokfört värde.

Fastpartner kommer att redovisa en realisationsvinst om cirka 8,4 MSEK i det fjärde kvartalet från de båda försäljningarna.

Stockholm den 20 december 2016

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Svante Hedström, Fastighetschef Fastpartner AB
Tel: 08-402 34 88

Informationen finns tillgänglig på www.fastpartner.se