Fastpartner sponsrar Fryshuset och stödjer den verksamheten genom en rad olika aktiviteter. Ett nytt sådant initiativ är att Fastpartner kommer att erbjuda Fryshuset att använda den nyttjanderätt som Fastpartner har, genom sitt avtal med Lagerdère Unlimited, av Friends Arena.

Den första aktiviteten för detta värdskap genomfördes den 24 augusti 2015. Tjugofyra stycken ensamkommande pojkar fick då träna fotboll på Friends Arenas fotbollsplan. Därefter följde en guidad tur genom arenans olika lokaliteter. Att detta blev ett minne för livet för dessa pojkar är alla som var involverade ense om.

Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner säger ”I sju år har Fastpartner genom sitt engagemang i Fryshuset hållit dörrarna öppna på Fryshuset under sommarmånaderna. Genom nu träffat avtal öppnar vi grindarna till Friends Arena för de av Fryshusets ungdomar som utmärkt sig genom goda studieresultat eller andra prestationer. Samtidigt får våra besökande gäster på Friends Arena en möjlighet att komma i kontakt med ”Fryshusandan”. Det ska framhållas att Lagadère visat stort intresse för Fastpartners värdskap för Fryshuset och ser positivt på att Friends Arena kan utgör en viktig del av en angelägen insats för utsatta personer i vårt samhälle”.

Johan Oljeqvist, VD för Fryshuset säger ”Fryshuset arbetar med aktivitet, motivation och eget ansvar hos unga och det är viktigt att både kunna erbjuda aktiviteter som väcker passion och nya inspirerande sammanhang som många unga annars inte har tillgång till. Vad som nu erbjuds Fryshuset genom Fastpartners insatser, kommer direkt att ha en påverkan på många ungas väg från utanförskap till samhörighet. För många unga kommer bara möjligheten att gå in genom grindarna till arenan att vara stort, får man dessutom ta del av allt spännande som händer på arenan skapas glädje och tillhörighet”.

Stockholm den 1 september 2015

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

Johan Oljeqvist, VD Fryshuset
Tel: 08 – 691 76 00